Beszámoló Liptód Község Önkormányzatának működéséről 2014-2019

A Képviselő-testület 1 fő polgármesterből és 4 fő képviselőből áll, akik személyében az elmúlt 5 évben személyi változás nem történt.

A testület pénzügyeiben mindig úgy gazdálkodott, hogy a kapott állami normatívát, támogatást körültekintően, 100 %-ban felhasználta az arra kötelezően előírt feladatokra.

Nem volt könnyű a kezdett, hiszen 2015 és 2016 évben 3 jegyző és 4 pénzügyes kolléga váltotta egymást, míg 2018 évtől úgy tűnik a létszám állandó lett.

Liptód Község állandó személyi feltételei: 1 fő tiszteletdíjas polgármester, 1 fő falugondnok és l fő könyvtáros, közművelődési munkatárs.

Közfoglalkoztatásban általában évente 5-6 fő dolgozott.

 

Röviden összefoglalnám az 5 év alatt teljesült beruházásokat, felújításokat:

2015 évben új falugondnoki buszt vásároltunk MVH pályázati forrásból, egy Ford Custom 9 személyes járművet.

Elkezdtük a temető felújítását, melynek elsődleges célja a törvényi előírásoknak való megfelelés. Bekerítettük a temető azon részét, ahol még járművel közlekedtek, így megszűnt az átmenő forgalom. Felújítottuk az aszfaltos utat, majd később még egy új utat is aszfaltoztattunk. Felújítottuk pályázati támogatásból a ravatalozót, tetőszerkezetét megerősítettük, új cserepezés történt és külső-belső festés valósult meg. Parkoló helyeket alakítottunk ki, támfalat építettünk az omlás veszély elhárítása érdekében. Urnafalat állítottunk fel 12 kolombáriummal.

Két hidat újítottunk fel: az egyik a Dobó és Petőfi utcákat összekötő gyaloghíd, a másik a Dobó utcai kis híd, melyen most biztonságosabban lehet haladni. Itt még hiányzik a korlát, pótolni szükséges.

Volt két vis maior pályázatunk: az egyik a temető bejáratánál új támfal építése, ezzel megszűnt a további partfa omlás, a másik a Petőfi u 14. sz. alatti pince helyreállítása, ahol a boltozat vált életveszélyessé. Mindkét munkát az NK Építő Kft végezte.

Felújítottuk a közvilágítási hálózatot új LED-es energiatakarékos fényforrásra cserélték a régi lámpatestek izzóit Liptódon és Babarcpusztán.

Árok kotrást végeztünk először a Mároki halastó felé vezető külterületi árok, majd egy évvel később a Kossuth utcától a Dobó utca végéig húzódó árok kotrása valósult meg.

2011 és 2012 években sok erdő terület kivágásra, gyérítésre lett eladva, ami akkor nem lett teljes egészében újra telepítve. Ezeket a feladatokat is el kellett végezni, melynek nem kevés anyagi vonzata volt. Két terület van még, melyet az Erdőfelügyelőség  a mai napig nem vett át. Határidő 2020.

Felújítottuk az Önkormányzat udvarán lévő melléképület tetőszerkezetét, új járdát térköveztünk. Felújítottuk a Dobó u. 1 sz. alatt a vizesblokkot, valamint a 2 db cserépkályha átrakása történt meg.

A Rákóczi és a Kossuth u. sarkán új árok készült. A Dobó u. 23-25 előtt járda készült.

Felújítottuk a játszóteret és egy szép közpark került kialakításra, mely még nem készült el teljesen.

Az idei évre tervezett munkákat nem rég kezdtük, ezek az alábbiak:

A vegyesbolthoz vezető nagy híd korlátjának felújítása, a buszmegálló térkövezése, buszváró akadálymentesítése. A templom előtti járda térkövezése, korlát lecserélése. Ezekkel a munkákkal a település központi részét varázsoljuk szebbé, tesszük biztonságosabbá.

Babarcpusztán buszmegálló és váró áthelyezése.

Felújításra került a kultúrterem 2 db kéménye, mely már életveszélyes minősítése miatt fontos.

A munkák befejezése után egy egységes képet tudunk mutatni az itt élőknek és az idelátogatóknak.

Természetesen minden évben igyekeztünk a lakossági igényeket kielégíteni, figyelembe véve a közmeghallgatások során felvetett problémákat. Elláttuk a mindennapos feladatokat. Az eddig említetteken felül minden évben voltak olyan feladatok, melyeket sürgősen meg kellett oldani, pl. helyenként járda javítás, árok javítás, állagmegóvás céljából szigetelés., stb.

Néhány gondolat az idén benyújtott pályázatokról:

A Magyar Falu Program keretében négy pályázat került benyújtásra.

A nemzeti és helyi identitástudat erősítése c. pályázatban a Petőfi u. 14.sz. alatti alkotó csarnok tetőfelújítása, nyílászárók cseréje került benyújtásra ennek eredménye sajnos nem kedvező, hiszen várólistára került.

Az Orvosi eszköz c. pályázatban 2 604 000,- Ft támogatást kaptunk eszközök vásárlására, ezeknek az eszközöknek a beszerzése folyamatban van.

Az Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására c. pályázat augusztusban került benyújtásra mely tartalmaz: 1 db Chery-Zoomline 25 LE fülkés traktort, hozzátartozó toló lappal, billenős pótkocsival, l db ágaprító gépet, l db fűkaszát, l db teleszkópos ágvágót, l db fűnyírót és l db sövényvágót. Összes értéke: 9 391 949,- Ft.

A Kistelepülések járdaépítésének, felújításának anyag támogatása c. pályázatban a Kossuth L u. 12-42 házszám előtti járda szakasz teljes felújításának anyag költsége került benyújtásra. A tervezői költségbecslés értéke: 4 195 008,- Ft.

Utóbbi két pályázatban az eredmény hirdetés kb október végén várható.

 

Beszámolóm végén szeretném megköszönni a Képviselő-testületnek a támogatást, a segítséget a nehézségek leküzdésében,  a testületi üléseken való aktív részvételt.

 

Liptód, 2019. szeptember 16.

 

                                                                                              Heilmann Mária

                                                                                                polgármester

 

A beszámolóban megemlített beruházásokról készült fotókat itt találja:
http://www.liptod.hu/galeria/beruhazasok-fejlesztesek-2014-2019

 

 

 

Friss hírek

2020. 12. 22.
  Boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag Új Esztendőt kívánunk!   Liptód Község Képviselő- Testülete
2020. 05. 06.
  Kedves Testvérek! Mint bizonyára értesültek róla, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, egyházmegyénkben pedig dr. Udvardy György apostoli...
2020. 03. 23.
  Lakossági felhívás Liptód Községi Önkormányzat kéri a település azon lakóit, akik külföldi munkából, oktatási intézményből stb. az elmúlt 14 napban...

Friss események

2019. 05. 29.
Pünkösdi Találkozó, Liptód, 2019.06.09. (vasárnap)   Program: 9.30 Ünnepi Szentmise német nyelven. 12.00 Ebéd. (Előzetes rendelés esetén!) 14.00-16....
2018. 05. 04.
Pünkösdi Találkozó, Liptód 2018. (vasárnap)   Program: 9.30 Pfingstreiten, májusfa döntés az önkormányzat előtt, majd lovas-, fúvószenés menet...
2017. 05. 17.
    Liptód Község Önkormányzata és a Liptódi Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel meghívja Önöket a hagyományos Pünkösdi Találkozónkra!   A...